St | Herb Doğal Göğüs ve Güzellik Ürünleri
Göğüs Büyütme

Göğsün Sarkması

Pek çok kadının memeleri yaşla canlılığını kaybeder. Memeleri çok büyük olan kadınlar bu konuda belirli derecede daha erken ve daha fazla etkilenirler. Bu durumun nedenleri sadece memeyi tutan bağlara ve meme büyüklüğüne bağlı değildir. Daha önemlisi deri esnekliği ve meme sertliği gibi irsi olarak geçen özellikler (karakteristikler), yani memelerde daha hafif olan yağlar ile daha ağır olan süt bezleri arasındaki orandır. Yaşlı kadınlarda memelerin sarkmasına bir eğilim vardır. Sarkma meme sertliğinin sağlanmasında önemli rol oynayan süt bezleri dokusunda kısmı bozulmalar ve memeleri göğüste adalelere bağlayan dokuların gerginliğinde azalmalar nedeni ile oluşur. Hayatın erken evrelerinde alınacak önlemler ileri yaşlarda memeyi sarkmadan koruyabilir veya en azından azaltabilir. Bu önlemler hamilelik ve emzirme sırasında destekleyici sutyenler kullanmak ve egzersiz yapmaktır. Meme sarkması birçok değişen sebeplere bağlı olarak meydana gelmektedir. Bunlar hamilelikler, emzirme durumu, hızlı olarak zayıflama, genetik faktörler, yer çekimi ve yaştır.

Gogus


Bütün vücut dokuları zamanla yer çekimi etkilerine maruz kalırlar. Memeler dış bir organ olduğundan ve dış etkenlerden korunamadığından zamanla değişikliklere uğrarlar. Bu etkiler sonucunda memeleri destekleyen bağların gevşemesi de sarkmaya neden olabilir. Emzirme de meme sarkmasına diğer bir etkendir. Emzirme sırasında memenin aylarca süren genişlemesi ve kasılması buna yatkın kadınlarda zamanla memede sarkmaya sebep olabilir. Bazı kadınlar da sarkmaya kilo değişmeleri, genetik faktörler ve birden fazla hamilelikler dolayısı ile maruz kalabilirler. Meme sarkmasının diğer bir sebebi de menopozda görülen estrojen hormonu seviyelerinde azalmadır. Bu azalma vücutta bütün dokularda olduğu gibi memelerde de büyüklük ve dolulukta azalmaya neden olur. Menopozda süt üretme süreci de durmuş vaziyettedir. Diğer taraftan memelerdeki bağ dokusu fibroz bir protein olan kollajenden yapılmıştır ve bunun sağlıklı olarak çalışması için estrojene ihtiyaç vardır. Estorjen olmayınca kollajen kurumaya başlar ve esnekliğini kaybeder. Hem hamilelikte hem de menopoza yaklaşıldığında memelerde daha fazla sarkma görülür. Hamilelikte yumurtalıklar ve plasenta tarafından salgılanan estrojen ve projesteron hormonları memenin yağ dokusu içinde 15–20 adet süt salgılayan bezleri taşıyan lobları uyarırlar. Bu değişiklikler devamlı olup memelerin büyüklüğüne ve sertliğine katkıda bulunurlar. Menopoza gelince estrojen ve projesteron hormonlarında düşme memelerde süt bezleri (loblar) ve süt kanallarının artık çalışmayı bırakmasına neden olur. Sonuç olarak memeler büzüşür ve yağ dokusu yer çekiminin etkisine uygun olarak sarkar. Şükürler olsun ki sarkık ve üzerinde gerilme çizgileri olan memeleri bu durumdan korumak veya geri döndürmek için tedavi yolları vardır. Memelerin erken sarkması memeleri askıya alan ve destekleyen Cooper bağlarının fazla gerilmesi ve gevşemesi sonucu olur.

Gogus


Meme düşmesi (ptosis) de derinin ve askılayan bağların gevşemesi sonucu meydana gelir. Yer çekimi ve memelerin ağırlığıda zamanla olumsuz etkilerini gösterirler. Sarkma-düşme ayrıca meme dokusunun hacminin azalması sonucu oluşur. Bu da gebelikten veya aşırı kilo kaybından sonra görülür. Meme sarkmasının sebeplerinden biride yaşlanmaktır. Yaşlandıkça deri de yaşlanır ve gençlikte sahip olduğu esnekliği kaybederek daha az esnek bir hale gelir. Bu sebepten dolayı pek çok yaşlı kadının sarkan memeleri vardır. Eğer siz genç bir hanımsanız ve sarkan memeleriniz varsa bunun birkaç nedeni vardır. Kullandığınız sütyenden yeterli destek alamıyorsanız veya hiç sütyen kullanmıyorsanız memeleriniz destek yoksunluğundan sarkmaya başlayabilir. Bu durum bilhassa büyük memeli veya uygun bir sporcu sütyeni kullanmadan spor yapan hanımlar için doğrudur. Bazı genç hanımlarda meme sarkmasının üçüncü sebebi doğumdan sonra meme büyüklüğünde belirgin artma olmasıdır. Emzirmeye hazırlanan kadınların memeleri süt ile dolar ve genel olarak büyür, emzirme sonlanınca memeler eski büyüklüğüne döner.

Gogus


Yaşlandıkça, hamilelikten (hormonlara bağlı meme büyümesi) veya önce çok şişmanlayıp sonra zayıflama durumundan sonra meme dokusunda ve memeyi saran dokularda (altrofi) incelme meydana gelir. Gebelikten veya hormonlar sebebi ile kilo alma veya kaybetme durumuna (involution) içeri kıvrılma denir. Kilo alıp sonra verme sırasında vücut doluluğunu ve cilt altı yağ dokusunu kaybeder. Yaşlanma acımasızdır ve vücutta kollajen ve elastik proteinlerinin azalması ile memeleri kaplayan dokuların incelmesi zayıflaması ile sonuçta sarkık hale gelirler. Memeler gebelikte büyürler ve doğumdan sonra küçülürler. Memelerdeki diğer değişiklikler emzirme, enjeksiyon, implant ve ağızdan ilaç halinde ilave estrojen veya projosteron tedavileri, hormonal hastalıklar, menopoz ve nihayet yaşa bağlı olarak görülürler. Yaşlandıkça deri incelir, meme hacmi süt bezi lobüllerinin hormonlarda eksilme dolayısı ile azalmasına bağlı olarak küçülür. Vücutta yağ dokusu istenilen bölgelerde azalır, istenmeyen bölgelerde ise artar. 

Meme sarkmasının değişik seviyeleri 

Sarkma değişik derecelerde olur ve bazılarını düzeltmek için küçük kaldırmalar gerektirir. Diğer vakalarda ise tam kaldırmalar gerekir. Çok sık olarak anlatılan sarkma derecelerinin düzeltilmesi için neye ihtiyaç duyulduğu aşağıda belirtilmiştir. Sarkmanın ne derecede olduğunun saptanması memelerin direk olarak altından geçen meme hattınızı bulun. Bu seviyeler birbirinden farklı yükseklikte olabilir. İsterseniz bir cetvel kullanabilirsiniz. Cetvelin ucu direkt olarak memenin göğüs kafesine birleştiği yerde tutulur. 

Gogus Hafif sarkma: Eğer meme başının orta noktası (areola değil) az miktarda yüksek ve direk olarak cetvelin üst bölümünün önünde ise (meme hattı)1.derecede sarkma vardır. Çok hafif veya hafif sarkma genel olarak sadece “hilal” şeklinde kaldırma gerektirir.
 
Gogus Hafif-orta derecede sarkma Eğer meme başının orta noktası (areola değil) cetvelin üst bölümünün (meme hattının)1-3 cm altında ise sizde 2. derecede (hafif-orta-derece)sarkma vardır.
 
Gogus Şiddetli sarkma Eğer meme başının orta noktası (areola ile beraber) cetvelin üst bölümünün (meme hattı)3 cm altında ise 3.derece sarkma (şiddetli sarkma)vardır.
 
Gogus Yalancı sarkma Eger meme başı meme altı çizgisinden hafif veya iyice yukarıda ve hala belirgin fakat sanki yayvanlaşmış meme lobuna bağlı olarak düşük gözüküyorsa bu yalancı sarkmadır. Genellikte yalancı sarkma gösteren memeler küçük ve hamilelik veya şişmanlama sırasında gerilme göstermeyen küçük areola alanına sahiptirler.
 
Gogus Hafif sarkma-asimetri Yukarıdaki testleri geçmeye rağmen hala memelerin düşük olduğu düşünülüyorsa memede areolanın gerilerek şeklinin bozulmuş olduğu görülür.
 
Gogus Düşük memeler Bazı kadınlarda memeler gögüs duvarında daha düşük olarak konuşlanmıştır. Bunlarda sarkma yoktur. Hacim iyidir ve doğru meme altı çizgisi vardır. Fakat bütün meme oluşumları göğüste daha düşük yerleşimdedir.
Göğüs Şekilleri
Normal göğüs görünümü Normal Gogus
Birden inen meme şekli hakikatte oldukça sık görülür. Bazıları sadece hacim azlığından olur fakat sarkma yoktur. Eğer meme implanti yaptıracaksanız bu tip memeye sahip olmak daha iyidir. Meme başları yukarı bakar ki bu meme büyütme ameliyatlarında aranan pozitif bir bulgudur. Bu meme şekli irsi olabilir.  Swoop Gogus
Bir hacmi olan ve sarkan memeler de çok sık görülür. Genellikle hamilelikten sonra memeler hacim kaybeder, areolalar genişlemiş ve gebelikte olan gerginlik dolayısı ile incelmiş meme derisi mevcuttur. Emzirme, meme başı durumunda uzamaya sebep olan değişiklik yapar. Sarkan Gogus
Bir hacim olmadan sarkan memeler, gebelikte emzirme sırasında kilo verdikten sonra yaşlılıkta veya hepsi bir arada olduğu zaman sık görülür. Fakat bazı genç anneler bu duruma hamilelikten ve emzirmeden sonra yaşlılığın bir faktör olmadığı zaman da maruz kalabilirler.Bu hakikatte şahıstan şahısa değişir. Büyük hacimli sarkan memeler kaldırılmaya ihtiyaç duyarlar. Şiddetli Sarkan Gogus
Büyük sarkma Gogus
Çok küçük, bu şekil düşünüldüğünde daha fazla sık görülür. Gogus
Tubuler boru. Bu meme şekli daha çok bir anormal durumdur. Ekseriya “boru şeklinde veya büzülüp daralmış” meme tabir edilir. Gogus
Bu şekil genellikle areola bölgesinin birleştirici doku eksikliği olmadan yağ ve meme bezleri taşıyan dokunun fıtıklaşması (hermileşmesi) ile görülür. Gogus
Pectus caniratunu (güvercingöğsü)anadan doğma bir göğüs şekil bozukluğudur. Döş kemiği ileri doğru fırlar, bununla birlikte memede sarkma olmaz. Bu meme şekli olmayıp göğüs kafesinin öne doğru çıkmasıdır. Döş kemiği ile birlikte kaburgalarda öne çıkış gösterir. Bazen kaburgalar memelerden de önde götürebilir. Gogus

Sayfayı Paylaş