St | Herb Doğal Göğüs ve Güzellik Ürünleri
Göğüs Büyütme

Kadın Göğsünün Gelişim Evreleri

Evre 1 Gogus Evre 1 (Preadoleson) Puberteden önce: Sadece meme başları belirlenir.(Yükselir)
Evre 2 Yumrucuklar belirir, memeler ve meme başı yükselir ve areola (meme başını çeviren derideki koyu renkli bölge) Evre 2 Gogus
Evre 3 Gogus Evre 3 Memeler biraz büyümüştür ve memelerde süt bezi dokusu mevcuttur.
Evre 4 Areola ve meme başı yükselir ve memenin diğer bölümlerinden daha yüksek bir tabaka meydana getirir. Evre 4 Gogus
Evre 5 Gogus Evre 5 Gelişmiş olgun meme: Meme yuvarlaklaşır ve sadece meme başı deriden yükselir.


Kadın memesinin şekli ve büyüklüğü belirgin şekilde değişir. Bazı kadınlar büyük miktarda meme dokusuna ve büyük memelere sahiptir. Başka Kadınlar küçük meme dokusu ve daha az meme yağ dokusuna sahiptir.

Kadınların meme büyüklüğünü etkileyen etkenler

  • Meme dokusunun hacmi
  • Aile geçmişi
  • Yağ
  • Kilo kaybetmek veya almak(Zayıflamak veya şişmanlamak)
  • Meme derisinin kalılınğı ve esnekliği
  • Memeye hormonal etkilerin derecesi (Bilhassa estrojen ve projestone)
  • Menopoz


Kadın memeleri nadir olarak dengeli ve simetriktir. Genellikle bir meme hafif derecede küçük veya büyük, yüksek veya alçak ve diğerinden şekil olarak farklıdır. Bazı kadınlarda içeriye dönük meme başları vardır. Bu durum yeni olmadıysa ve devamlı ise endişeye neden olacak bir durum değildir. Meme başı şekil olarak yassı, yuvarlak veya silindir şeklindedir. Meme başının rengi derisinin inceliği ve renkliliği ( pigmentasyon ) ile ilgilidir. 
Meme başı ve areola (meme başı etrafındaki renkli bölge-hale) özel adele lifleri içerirler ve uyarılara meme başı dikleşerek cevap verirler. Areola Montgomery bezlerine sahiptir ve bunlar areola üzerinde deri seviyesinden küçük yükseklikler halinde bulunurlar. Montgomery bezleri areola’ nın kayganlığını (lubrikasyonunu) sağlar. Meme başı uyarıldığında adale lifleri kasılır, areola büzüşür ve meme başı sertleşir. Kadın yaşlandıkça memeler bir çok şekil ve görünüş değişiklikleri gösterirler.
Genç kadınlarda memeler büyüdükçe esnek, geniş ve yuvarlak bir görünüşe bürünür. Genç kadınlarda yaşlılara göre daha fazla süt dokusu bulunduğundan daha sert meme kıvamı vardır. Her adet görme (mansurasyon)devresinde meme dokusu vücudun değişen estojen ve projesteron seviyelerine göre şişme gösterir. Süt bezleri ve süt kanalları büyür ve genişler ve sonuçta memeler geçici olarak şişmiş, hassas, ağrılı ve yumrulaşmış olabilir. 

Meme dokusu üzerinde hormonların etkileri


Meme dokusunun gelişmesi, büyümesi ve süt üretmesine neden olan hormonların oynadığı karışık rollere meme dokusu cevap verir.

Gogus

Memelere etki eden başlıca üç hormon vardır. Bunlar estrojen, projesteron ve prolaktin hormonlarıdır ve adet görme sırasında memede ve rahimde bez dokularında değişikliklere neden olurlar. Azalmış hormon seviyeleri dolayısı ile memeler adet görme devrinin 1 ve 2’inci haftalarında daha az doluluk gösterirler. Bu nedenle bu devrede memedeki yumruları saptamak daha kolay olur. Hormon seviyelerinde azalma ayrıca memelerin emzirme sonrasında hamilelikten önceki duruma dönmelerinden sorumludur. Memenin şekil ve görünüşü kadın yaşlandıkça değişir. Genç kızlarda gelişen memelerde deri genişlemiş ve gergindir. Ergenlik devrinde ( 11 ile 17 yaşlar arası ) memeler genellikle yarım küresel, yuvarlak ve hemen hemen her bölgesinde doluluk gösterir. Kadınlar yaşlandıkça meme dokusunun üst bölümü daha aşağılara yerleşir, doku gerilir ve memenin şekli değişir. Menopozdan sonra hormonal aktivite de azalma ile memelerin içeriği değişir ve bez dokusu miktarı azalır.Yağ dokusu ve süt kanalları memenin başlıca içeriği haline gelir. Süt bezi dokusunun hacminde azalma meme derisinin daha fazla gevşemesine sebep olabilir.

Sayfayı Paylaş