St | Herb Doğal Göğüs ve Güzellik Ürünleri
Göğüs Büyütme

Göğsün Bileşenleri

 • Cooper bağı(Cooper's Ligam ent): Gimbernat bağı tabanına iliopektilineal hat boyunca bağlı olan ve buradan yukarıya ve arkaya doğru uzanan sağlam bir bağdır. Memenin göğüs duvarına asılı kalmasını sağlar.
 • Majör pektoral kas(Major Pectoralis): Köprücük kemiği, döş kemiği ve kaburgaların kıkırdaklarından başlangıç alarak kuvvetli bir tendon (kiriş)ile üst kol kemiğinin arka bölümüne bağlanır.
 • Minör pektoral kas (Minor Pectoralis): Büyük pektoral kas altında yatan 3.,4. ve 5’inci kaburgalardan menşe alarak yassı bir tendon ( kiriş ) ile sırtta kürek kemiğinin korakoid çıkıntısına bağlanan daha küçük bir gögüs kasıdır.
 • Birleştirici (Bağ) doku (Connective Tissue): Bağların kirişlerinin meydana geldiği yıldız veya diken şekilli hücrelerden oluşmuş dokuları birbirine bağlayan mesodermal kökenli bir dokudur.
 • Kan damarları(Blood Vessels):Kan damarları göğsün iki tarafında 12’şer adet kemik ve kısmen kıkırdaktan oluşan ve göğüs kafesini oluşturan kaburga kemikleri arasındaki boşluklardan geçerek memelere ulaşırlar.
 • Cilt altı yağ dokusu (Subcutaneous Fat) : Cilt altında bulunan cilt altı yağını üreten hücreleri barındıran doku.
 • Meme altı kıvrımı (Inframammary crease): Memenin göğse bağlandığı alt bölümde olan kıvrım.
 • Meme yağ dokusu(Breast Fat): Meme bezleri üzerinde bulunan yağ dokusu. Meme genellikle süt bezleri, lobüller, süt kanalları ve yağ dokusundan oluşur.
 • Kanallar(Ducts): Memede bezlerin salgılarını taşıyan tüpler. Genelde süt kanalları.
 • Bez dokusu(Breast tissue): Süt yapımından sorumlu bez hücreleri ve meydana getirdikleri süt ile süt bezlerini barındıran lobüller
 • Meme başı(nipple): Meme bezleri kanallarının cilde açıldığı meme yüzeyinden yüksek oluşum.
 • Lobüller: Memenin süt ürettiği bez bölgeleri.
 • Meme Zarfı(Breast envelope): Meme oluşumunun üzerini kaplayan deri.

Gogus

Gogus

Göğsün Yapısı


Meme göğüs duvarında pektoral kasların üzerinde konumlanmış yağ, süt bezleri ve fibroz doku içeren bir doku kitlesidir ve göğüs duvarına Cooper bağı denilen fibroz bağ dokusu uzantıları ile bağlanmıştır. Meme yağ dokusu tabakası memedeki bez (glandüler) dokusunun etrafını sararak memenin her tarafına uzanır. Bu yağ dokusu memeye yumuşak bir içerik sağlar. Memede salgılama yapan dokuda süt bezleri, lobüller, loblar ve süt naklini sağlayan kanallar bulunur. Meme başına doğru her bir süt kanalı genişler ve bir kese (ampulla) oluşturur. Emzirme sırasında lobüllerin sonunda bulunan bu keselerde biriken süt kanallar vasıtası ile meme başına taşınır. 

Göğsün iç yapısı

 • Süt bezleri (lobüller) süt meydana getirir.
 • Süt kanalları sütü süt bezlerinden meme başına taşır.
 • Meme başı
 • Areola (meme başının etrafindaki pembe kahverengi bölge)
 • Lobülleri ve kanalları birbirine bağlayan bağ dokusu
 • Yağ

Sayfayı Paylaş