St | Herb Doğal Göğüs ve Güzellik Ürünleri

Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Klinik Çalışmalar

Pueraria Mirifica bitkisinin meme büyütülmesinde uygulaması ve klinik çalışması

  1. Kadınların %90’ında Pueraria bitkisindeki fito-estrojen memelerdeki hücrelerin çoğalmasına bağlı olarak değil, mevcut hücreleri büyütüp şişirmesine bağlı olarak memeleri büyütür.
  2. Meme büyümesi ilave olarak kalsiyum alınması ve iyi bir göğüs egzersizi yapılması ile daha etkin olur Kwan Krua ürünleri alındığı zaman fazla miktarda süt içilmesi tavsiye olunmaktadır.
  3. Araştırma sonuçlarına göre Pueraria Mirifica Köklerinin öğütülmüş ununu almak bitkinin içindeki aktif maddelerin vücuda geçmesi için en iyi metodudur. İlaç ancak küçük miligram dozlarda alınmalıdır. 

   Pueraria Mirifica ürünlerinin kullanılması ile meme büyütülmesi ve sertleştirilmesi 

   1. Meme büyümesi meme dokusunun gelişmesi ile olur. Süt kanalları uzar ve dallara ayrılır ve bunlar meme başı ile birleşir. Bu arada artan miktarlarda yağ dokusu ve bağlar gelişerek memeleri destekler ve şeklini verir. Süt kanalları meme başından itibaren dallara ayrılarak memelerin içine doğru ilerler ve süt bezleri bulunan lobüllerde sonlanır. Memelerin daha dolu ve daha sert olmasına sebep olur. İlave olarak göğüs cildene sürülen Pueraria Mirifica ürünleri deride kollajenin kalmasını ve ciltte yeni hücrelerin gelişmesini sağlar. Bu da memelerin gelişmesini sağlar. Bu da memelerin gelişmesini ve görüntüsünün doğal olmasını sağlar.
   2. Pueraria Mirifica ürünlerine vücudun cevabı kişiden kişiye, genetik geçmişlerine ve fizyolojik yapılarına göre değişkenlik gösterir. Bu ürünleri kullananların %10'un tedaviye cevap alamamalarınınn başlıca sebebidir. Bu durum Pueraria Mirifica’dan yararlananlarda memeler 1.25–2.5 cm büyüme sürati ile büyüyebilecekleri ebada ulaşırlar ve bu genellikle 2–3 ayda tamamlanır.
   3. Bazı kullanıcılarda memeler 5 gün içinde 2.5 cm büyüyebilirler. Bu bilhassa büyük göğüslü ve iri yapılı kişilerde olur ve memeler azami büyüklüğüne kısa zamanda ulaşır. Diğer taraftan küçük memeli olan kişilerde Pueraria Mirifica’ya daha yavaş bir cevap alınır ve en üst büyüklüğe ulaşmak daha uzun zaman alır.
   4. Yaşlı insanlar daha düşük dozlar kullanarak fiziksel sağlıklarını düzeltmelidirler ve gerek meme büyümesi gerekse seks hayatının artmasını kısa sürede beklememelidirler.
   5. 20 yaşından daha küçük kızlara Pueraria Mirifica ürünleri verilsi önerilmez. Doğal gelişmelerini tamamlamaları beklenmelidir.
   6. Hipetiroidism ve tiroid ile ilgili diğer hastalıklar, yumurtalık ve rahim hastalıkları ve meme tümörü veya kanseri olanlar Pueraria Mirifica ürünlerini kullanmamalıdırlar. Pueraria Mirifica ürünleri kullanmamalıdırlar. Pueraria Mirifica ürünlerinin kanserde bir yan rtki meydana getirip getirmeyeceği konusunda henüz bilimsel bir bulgu yoktur.

 

  1. Fito-estrojen kadın hormonu olarak etki eder, erkeklerde kullandığı zaman ters etki gösterir(jenital organ büyüklüğünü azaltabilir). Diğer taraftan yaşlılarda küçük dozlarda kullanılması sekse bağlı olmayan bir şekilde genel fiziksel hayatı iyileştirebilir.

   Klinik araştırmalara göre kahvaltıdan sonra ve yatmadan önce alınarak bir kapsül Pueraria Mirifica vücudu besler sağlığı düzeltir. Deri, saç ve kemikleri kuvvetlendirir. Bütün yaşlılar için iyi bir durumdur. Küçük dozlar meme büyümesinde etkin olmazlar.
  2. Pueraria Mirifica kapsüllerinin yukarıda belirtilerin iki misli alınması önce gögüste gerginlik hissi meydana getirir ve sonra memeler büyümeye başlar. Büyüme ilaç kesilmeden önceye kadar devam eder.

   1. Pueraria Mirificanın etkisi en yükseğe çıktığında memenin sertleşmeside değişir. Dikkat edilmesi gereken husus Pueraria Mirificanın ilk kapsülünü aldığımız gün adet görmenin ilk günü ile aynı olmalıdır.
   2. Pueraria Mirifica alınmasına 15 gün süre ile devam edilmeli ve ondan sonra kesilmelidir. İkinci sefer Pueraria alınması yine adetin ilk gününde başlayıp 15 gün devam edilip kesilmesi şeklidedir. Bu durum her ay devam eder.
   3. En yüksek doz günde 4 kapsülün üstüne çıkmamalıdır.

 

 1. Pueraria kremi kullanılıyorsa tüpten 2-3 cm krem sıkılması yeterlidir. Kremi önce ellerinize yaydıktan sonra parmaklarınızla meme başı tabanından başlayarak dairevi hareketlerle memeye yedirerek sürmelidir.


Bu sürme kapsüllerde olduğu gibi günde iki defa yapılmalıdır.
Pueraria Mirifica kapsülü ve kremi tarif edilen şekilde 6 ay süre ile kullanılmalıdır. Bundan sonra doz yarıya indirilebilir, memeler yine aynı büyüklük ve sertliğini muhafaza eder.

Uygulamalar

Pueraria Mirifica uzun zamandır geleneksel olarak ağzından alınan haplar (tabletler) şeklinde hazırlanmaktadır. Hali hazırda kurutulmuş kökler ince olarak öğütülüp ve bazen diğer nebati ilaçlarla karıştırılarak kapsül haline getirilmekte ve gıda takviyesi olarak pazarlanmaktadır. Aynı zamanda bazı dağıtıcılar kapsülleri kök özlerinden hazırlanmaktadırlar.

Pueraria Mirifica öz halinde daha kısa bir süre önce tanıtılmıştır. Modern ekstraksiyon (özünü alma) teknikleri ile kurumuş köklerden alınan özler standardize edilerek toz veya eriyik halinde elde edilmiştir. Bu özlerin eriyikleri kozmetik endüstrisi tarafından meme kremi, göz jeli ve deri nemlendiricileri için de kullanılmaktadır. Özün toz haline getirilmiş şekli ise geleneksel metotlara benzer şekilde günlük diyete ilave olarak kullanılmaktadır ve kullanılan standartlaşmanın verdiği avantaj ile daha fazla değişmezliğe sahip bulunmaktadır.

Pueraria Mirifica gıda takviyesi olarak kullanıldığı zaman içinde bulunan fito-estrojenler estrojen seviyesindeki eksiklikleri ve yaşlanma nedeni ile ortaya çıkan belirtileri doğal olarak ortadan kaldırılır. Bu belirtiler, sarkmış memeler, deride kırışıklıklar, kemiklerde mineral yoğunluk azalması ve saçların ağarması gibi değişiklikler olabilir. Bu yaşlanma bulgu ve belirtileri bir dereceye kadar geri çevrilebilir. Pueraria Mirifica tropikal (krem veya solüsyon) olarak deriye sürülerek kullanılırsa sadece bu kullanılan bölgeler üzerinde yararlı olur.

Pueraria Mirifica’nın değişik formları ve preparatları kadınların sağlıklarının korunmasında ve güzelliklerinin arttırılmasında veya Puerarai Mirificanın birçok kozmetik (güzelleştirirci)amaçla kullanılmasında daha etkin ve daha ucuz alternatifler sağlar.

Pueraria Mirifica’nın özünün deri için hazırlanmış preparatlarının güvenirliği ve etkinliği ile ilgili olarak insanlarda ve değişik hayvan türleri üzerinde Standard dermal (deri) toksisitesi (zararlılık) testleri yapılmış ve herhangi bir toksisite gözlenmemiştir. Daha fazla olarak meme kreminin etkinliği kısa bir süre önce büyük sayıda gönüllü insanlar üzerinde de incelenmiştir.

Kaynak: Tıbbi bitkiler araştırma Enstrtusu, tıbbi bilimler bölümü, sağlık bakanlığı, Tayland, Temmuz 2000 
(Source:Medical Plant Research Institute, Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health, Thailand, July 2000)

Yapısı

Leguminous familyasında fito-estrojen içeren diğer bitkilerden Pueraria Mirifica’yı daha değişik yapan bileşikler Miroestrol ve Deoksimiroestrol’dür. Bunlar estradiol ile bünyesel benzerlik gösterme yönünden bilinen fito-estrojenler arasında en fazla östrojenik aktivitesi bulunan bileşiklerdir. Miroestrol aslında bu bitkiden 1940’da bir grup Alman kimyagerleri tarafından araştırılan ilk bileşiktir. Fakat o zamanlar bu bitki yanlış olarak Butea Suberba olarak rapor edilmiştir. Daha sonra bu bitki Pueraria Mirifica Airy Skah et Suvatabhandu olarak adlandırılan yeni bir bitki olarak sınıflandırılmıştır.


Deoksimiroestrol’un Pueraria Mirifica köklerinden ayrılması ve tanımlanması kısa bir süre önce Doğal Bitkiler (Journal of Natural products) dergisinin Şubat 2000 sayısında rapor edilmiştir. Deoksimiroestrol kolayca miroestrol’a okside olduğundan araştırımacılar Pueraria Mirifica’nın içinde ki hakiki kimyasal bileşiğin daha önce rapor edildiği gibi miroestrol’un değil fakat Deoksimiroestrol olduğunu ileri sürmüşlerdir. Diğer taraftan bu her iki fito-estrojen bileşiğinin bitkinin kökünde birlikte bulunması kuvvetle muhtemeldir. Aşağıda gözlendiği gibi bu her iki bileşiğin kimyasal yapıları başlıca insan östrojeni olan estradiol’ün yapısına çok benzemektedir. Miroestrol ve deoksimiroestrol’e ilave olarak Pueraria Mirifica isoflavon ve coulmestan grubuna dahil daha başka kimyasal bileşiklerde içermektedir. Bunlar Genistein,Daidzei,Daidzin,Genistin ve genellikle soya fasulyesinde bulunan Coumestrol bileşikleridir. Miroestrol ve Deoksimiroestrol'ün estrojenik aktivitesi isoflavonlara göre çok daha yüksektir.(Tablo-1)

Tablo-1:Pueraria Mirificanın Bileşenleri:Chromene,Isoflavonoid,ve Coumestan türevleri
Chromene Isoflavones Isoflavones
glycosides
Coumestan
Miroestrol Daidzein Daidzin Coumestrol
Deoksimiroestrol Genistein Genistin Mirificoumestan
  Kwakhurin Mirificin Mirificoumestan glikol
  Kwakhurin Hidrat Puerarin Mirificoumestan hidrat
    Puerarin-6" Monoacetate  Pueraria Mirifica’nın kimyasal yapısının faydalı etkileri nelerdir


Soya ve Alfalfa'nın fito-estrojenleri düşük miktarlarda ve düşük estrojenik etki ile tanıdıklarından pek çok araştırmacı bu kimyasal maddelerin faydalı tesirlerini gözlemlemişlerdir. Bunlar bilhassa kuvvetli bir anti-meme kanseri,anti prostat kanseri,anti-kolon kanseri,anti kalp ve damar hastalıkları olmalarını kan kollesterin seviyesini düşürmelerine ve Menopoz sendromu karşıtı olmalarına bağlamıştır. Pueraria Mirifica (Beyaz kwao krua)daki fito-estrojenler hem daha konsantredir hem de daha yüksek etkiye sahiptir. Biyo-teknoloji uygulamaları bu bitki için bu belirgin özelliği göstermiştir.

Kaynak: Tıbbı Bitki araştırma enstitüsü, Tıbbi Bilimler Bölümü Sağlık Bakanlığı, Tayland
(Source: Medical Plant Research Institute Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health, Thailand.)

Etkileri

Fito kanser karşıtı olan yüksek isoflovanlar


Yüksek isoflavonlarla zenginleştirilmiş türlerin senelerce seçilmesi sonrası en ilgi çeken fito-estrojenler seçilmiş ve çok büyük alanlarda fito-estrojenlerin belirli faydalarını garanti etmek üzere organik tarıma verilmiştir. Şimdi bu ürünler çok çeşitli ürünler içerisinde Japonya, Çin, Tayland, Avrupa ve Amerika’da dağıtılmaktadır.

Seçilmiş türlerimiz


Pueraria Mirifica içinde zenginleştirilmiş fito-estrojenler ve bilhassa isoflavonlar içeren bu seçkin nitelikli ürünümüz içindeki onaylanmış kimyasal maddeler diğer firmalardan bizim ayrı tutulmamızı sağlamaktadır. Eğer tavsiye edilen doğru dozlarda alındığı takdirde sağlıklı kadın yapısını, kemik bünyesini, kalp-damar sistemini, kadınlarda meme ve deri görünüşünü ve erkeklerde de sağlıklı prostal fonksiyonlar ile saçların dökülmesinin önlenmesini sağlamakta faydalı olmaktadır.

Bizim çalışmamızda araştırımacılar endojen estrojen eksikliği bulunan kadınlar (menopoz) ve yaşlılığa giden olgun erkeklerin Beyaz Kwao Krua’yı muntazam olarak aldıkları takdirde kendilerini yenilenmiş ve kuvvetlenmiş olarak hissettiklerini göstermişlerdir.

Fito-estrojen nedir


“Doğal” terimi bir hormonun kaynağını temsil etmektedir ve daha da önemlisi bu hormonun kadın vücudu için doğal olduğu anlamına gelmektedir. Bu doğal hormonların kimyasal terkibi insan vücudunun yaptığı hormonlarla aynıdır. Bizim formüllerimizde kullanılan estrojenler insan vücudunda yapılan moleküllerin tamamıyla aynısıdır. Bunlar biyolojik olarak eşdeğerdir. Bu da kadın vücudunun bu hormonları kendisinin imal ettiği gibi algılaması ve kabul etmesi demektir. Bunlar yabancı molekül olarak işlev görmez. Kadın vücudu bunu doğtu olarak kullanır ve yan etkileri çok azdır veya tamamen kaldırılmıştır. Bir hormonun doğal olabilmesi için biyolojik olarak eşdeğer olması gereklidir ve şahıslara doğal miktarlarda verilmelidir. Estrojenler terimi gerçekte bir kaç hormon anlamına gelir. Bunlar estroli, estrone ve estrodiol gibi kadın vücudu için doğal olanlardır.Genç kadınlarda bunların hepsi belirli miktarlarda üretilir. Menopozda olduğu gibi kadın vücudu bu estrojenleri üretmekte yavaşlarsa bunlar sadece dışarıdan verilmemeli, aynı zamanda bunlar doğal miktarlarda olmalıdır. Bizim formüllerimiz her üç estrojeni normal oranlarda içinde vermektedir ve esas olarakmenopozdan önce üretilen hormonlarla özdeştir.

Doğal Hormon nedir


“Doğal” terimi hormonun kaynağını gösterir. Daha önemlisi bu hormonun kadın vücudu için doğal olduğunu anlatır ve kimyasal yapısı insan vücudu tarafından yapılan hormonlarla aynıdır. Bizim formüllerimizde kullanılan estrojenler kadın vücudunun ürettiği hormon moleküllerin aynısıdır. Biyolojik olarak eşdeğerdir. Bu, kadın vücudunun bunları aynen kendi vücudunun ürettiği gibi kabul etmesi demektir. Bunlar yabancı molekül olarak işlem görmezler, kadın vücudu bunları doğru olarak kullanır, ve yan etkileri çok azdır hatta kaldırılmıştır. Bir hormonun doğal olması biyolojik olarak eşdeğer olmasını gerektirdiği gibi insanlara bu hormonların doğal oranlarda (miktarlarda)verilmesi gereklidir. Estrojen terimi esasta birkaç hormonu gösterir. Bunlar estrol,estrone ve estradiol hormonlarıdır ve kadın vücudu için doğaldır.

Daha doğal ne olabilir


Bir diğer hormon “progesteron” dur ve genç hanımlar diğer üç estrojen gibi bunuda salgılarlar. Menopozda da progesteron salgılanması estrojen gibi azalır. Bizim formülümüz yine doğal kaynaklardan biyolojik eşdeğer olarak sağlanan progesteron da içerir. Azalan miktarı yerine koyarak kadın vücudu için en doğal olan duruma geri dönebilir. GEerçekte progesteron vücudun estrojenleri kullanmasına yardım eder. Böylece biz etkili olması için en az miktarda estrojen kullanırız. Progesteronun kemik yapımını arttırdığı, anti-deprasan olarak etkisi olduğu ve yaşlılıkla azalan diğer hormonların kaynağı olduğu ve hormonları dengelediği gösterilmiştir.

Araştırma

Tayland'lı araştırmacılar 1991’de önce Pueraria Mirirfica ve daha sonra Butea Superba üzerinde araştırmalara başlamışlardır. Pueraria Mirifica (Beyaz Kwao Krua) bitkisi başlıca Tayland’ın kuzey ve batı bölgelerinde andemik (yöresel) bulunmaktadır. Yerel olarakta "Beyaz Kwao Krua" bilinmektedir. 

 

Pueraria Mirifica Çalışması


Yeraltında büyüyen köklerde gelişen yumrular fito-estrojenleri depolarlar. Bunlar isoflavonlar (daidzin, daidzein, genistein, genistin ve puerarin) ve miroestrol ve bunun türevleri olan betasitosterol,stigmasterol,coumestrol,puerarin,mirificoumeston,kwakhurin ve mirificin maddeleridir. Araştırmanın kapsamı beyaz, kırmızı ve siyah Kwao-Krua’nın bioteknolojisi üzerine idi. Tayland’da birçok orman bölgelerinde bu bitkilerin doğru ve iyi olanlarının aranması yapılmış ve bunların bitkisel özellikleri, kimyasal incelemeleri, halk tarafından kullanıma hikayeleri, toksikolojisi, laboratuar testleri ve klinik denemeleri incelenmiştir. 

Araştırmacı kontrolünde yapılan çalışmanın sonuçları


Araştırmaların sonuçlarına göre Pueraria Mirifica ve Butea Superba'nın belirli zamanlarda ve dozlarda kullanılmasının insanlar için herhangi bir tehlikesi yoktur.
Bu araştırmacılar 9 yılı aşkın süredir kimyasal analizler, doku kültürleri, yaygın büyüme, yetiştirmede gelişmeler, elde edilen ürünler, ürün geliştirilmesi ve test edilmesi üzerine çalışmaktadırlar. Bu bulgular gıda takviyesi, kozmetik, ilaç ve içecek sanayileri için büyük katkılar sağlamıştır. Bu katkılarından dolayı Tayland ve diğer ülkelerde bu araştırmaların patentlerini almak için girişimler başlatılmıştır.
Seçilerek yetiştirilen Pueraria Mirifica bitkileri yüksek isoflavon taşırlar ve yüksek değişkenlik önleyici etkileri ile meme-kanseri hücrelerinde yüksek öldürücü etki gösterirlerir.
Halen beslenme uzmaları isoflavonların muntazaman olarak alınmasını bilhassa menopoazdan sonra ve hormon dengesizliği olanlarda kanserin önlenmesinde için tavsiye etmektedir.

Pueraria bulunan 20 de fazla kimyasal maddeler incelenmiş ve bunlar 3 gruba bölünmüştür.

 1. Sterol grubu içinde bulunan hafif etkili maddeler
 2. Meme kanserinden korunmada etkisi ispat edilmiş ve Japon yemeklerinde genellikle sağlıklı beslenme için kullanılan soya fasulyesinde bulunan isoflavonoid grubu maddeler
 3. Coumestan gurubu maddeler

Miroestrol ve Türevlerinin faydaları nedir


Beyaz Kwao Krua'da bulunan miroestrol ve türevleri estrojenik ve monojenik etkileri hızlandıran değerli kimyasallardır. Meme dokusu yenilenmesi ve meme büyütmesinde çok etkilidirler. (Pueraria Mirifica bitkisinin meme büyümesindeki etkisi üzerindeki klink çalışmalara, hormon yerine koyma tedavisi ile rahim, yumurtalık ve derideki gelişmeleri gösteren çalışmaların sonuçlarına bakınız)

Soya ile Pueraria Mirirfica arasındaki fark nedir


Doğu'nun başlıca bir doğal gıdalarından olan soya ve batı da sağlık yiyecek ürünlerinde gıda takviyesi bulunan Alfalfa düşük miktarlarda fito-estrojen içerirler. Bilhassa bunlarda miroestrol ve türevleri bulunmaz. Bunların vücuda faydaları Pueraria Mirifica’dan çok daha azdır. Araştırmacılar bu kimyasalların kuvvetli bir meme kanseri, prostat hiperplazisi, kolon kanseri, osteoporoz , ve kalp ve damar hastalıklarını önleyicisi oldukları saptanmışdır. Bunu kan kollesterin seviyesini düşürerek ve menopoz sendromuna mani olarak yaparlar.

Kaynak: Kimyasal bileşiği ve hormon yerine koyma tedavisi yayınlayan: Tıbbi bitki araştırma Enstitüsü, Tıbbi bilimler bölümü sağlık bakanlığı, Tayland Temmuz 2000
(Source: Medicinal Plant Research Institute, Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health, Thailand, July 2000)

Diğer Makaleler...

 1. Tarihçe
 2. Pueraria Mirifica

Sayfayı Paylaş