St | Herb Doğal Göğüs ve Güzellik Ürünleri

Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Yapısı

Leguminous familyasında fito-estrojen içeren diğer bitkilerden Pueraria Mirifica’yı daha değişik yapan bileşikler Miroestrol ve Deoksimiroestrol’dür. Bunlar estradiol ile bünyesel benzerlik gösterme yönünden bilinen fito-estrojenler arasında en fazla östrojenik aktivitesi bulunan bileşiklerdir. Miroestrol aslında bu bitkiden 1940’da bir grup Alman kimyagerleri tarafından araştırılan ilk bileşiktir. Fakat o zamanlar bu bitki yanlış olarak Butea Suberba olarak rapor edilmiştir. Daha sonra bu bitki Pueraria Mirifica Airy Skah et Suvatabhandu olarak adlandırılan yeni bir bitki olarak sınıflandırılmıştır.


Deoksimiroestrol’un Pueraria Mirifica köklerinden ayrılması ve tanımlanması kısa bir süre önce Doğal Bitkiler (Journal of Natural products) dergisinin Şubat 2000 sayısında rapor edilmiştir. Deoksimiroestrol kolayca miroestrol’a okside olduğundan araştırımacılar Pueraria Mirifica’nın içinde ki hakiki kimyasal bileşiğin daha önce rapor edildiği gibi miroestrol’un değil fakat Deoksimiroestrol olduğunu ileri sürmüşlerdir. Diğer taraftan bu her iki fito-estrojen bileşiğinin bitkinin kökünde birlikte bulunması kuvvetle muhtemeldir. Aşağıda gözlendiği gibi bu her iki bileşiğin kimyasal yapıları başlıca insan östrojeni olan estradiol’ün yapısına çok benzemektedir. Miroestrol ve deoksimiroestrol’e ilave olarak Pueraria Mirifica isoflavon ve coulmestan grubuna dahil daha başka kimyasal bileşiklerde içermektedir. Bunlar Genistein,Daidzei,Daidzin,Genistin ve genellikle soya fasulyesinde bulunan Coumestrol bileşikleridir. Miroestrol ve Deoksimiroestrol'ün estrojenik aktivitesi isoflavonlara göre çok daha yüksektir.(Tablo-1)

Tablo-1:Pueraria Mirificanın Bileşenleri:Chromene,Isoflavonoid,ve Coumestan türevleri
Chromene Isoflavones Isoflavones
glycosides
Coumestan
Miroestrol Daidzein Daidzin Coumestrol
Deoksimiroestrol Genistein Genistin Mirificoumestan
  Kwakhurin Mirificin Mirificoumestan glikol
  Kwakhurin Hidrat Puerarin Mirificoumestan hidrat
    Puerarin-6" Monoacetate  Pueraria Mirifica’nın kimyasal yapısının faydalı etkileri nelerdir


Soya ve Alfalfa'nın fito-estrojenleri düşük miktarlarda ve düşük estrojenik etki ile tanıdıklarından pek çok araştırmacı bu kimyasal maddelerin faydalı tesirlerini gözlemlemişlerdir. Bunlar bilhassa kuvvetli bir anti-meme kanseri,anti prostat kanseri,anti-kolon kanseri,anti kalp ve damar hastalıkları olmalarını kan kollesterin seviyesini düşürmelerine ve Menopoz sendromu karşıtı olmalarına bağlamıştır. Pueraria Mirifica (Beyaz kwao krua)daki fito-estrojenler hem daha konsantredir hem de daha yüksek etkiye sahiptir. Biyo-teknoloji uygulamaları bu bitki için bu belirgin özelliği göstermiştir.

Kaynak: Tıbbı Bitki araştırma enstitüsü, Tıbbi Bilimler Bölümü Sağlık Bakanlığı, Tayland
(Source: Medical Plant Research Institute Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health, Thailand.)

Sayfayı Paylaş